Kuinka valita oikea biokemiallinen analysaattori

Biokemiallisia analysaattoreita, jotka tunnetaan myös kliinisen kemian analysaattoreina, käytetään metaboliittien mittaamiseen biologisista näytteistä, kuten verestä tai virtsasta.Näiden nesteiden tutkiminen mahdollistaa monien sairauksien diagnosoinnin.Esimerkki tällaisen analysaattorin käytöstä on virtsan kreatiniinin mittaaminen munuaisten suodatuskyvyn arvioimiseksi.
Biokemiallista analysaattoria valittaessa on tärkeää ottaa huomioon, tarvitaanko määrityksen automaatiota, reagenssien spesifisyys ja mittauksen tarkkuus.On myös tärkeää ottaa huomioon havaitsemistilavuus (samanaikaisesti analysoitujen näytteiden enimmäismäärä).

Mitä mittaustekniikkaa biokemiallinen analysaattori käyttää?

Analyyttisiä mittausmenetelmiä on useita.Ne voidaan jakaa kahteen luokkaan:

Optinen tekniikka:
Kolorimetria: Tämä on yleisimmin käytetty menetelmä.Sekoita näyte sopivan reagenssin kanssa värireaktion aikaansaamiseksi.Analyytin pitoisuus määrittää saadun värin intensiteetin.
Fotometria: valonlähde heijastetaan näytteeseen, jolla on sopiva aallonpituus, kun taas näytteen toiselle puolelle sijoitettu valodetektori mittaa valon absorption määrää.Tämä liittyy suoraan näytteessä olevan analyytin pitoisuuteen.Tässä on useita periaatteita: absorbanssi (väliaineen kyky absorboida valoa), sameus (joka mittaa nestemäiseen väliaineeseen suspendoidun aineen tuottamaa sameutta), fluoresenssi (valomäärä, jonka aine absorboi yhdellä aallonpituudella ja emittoi toisella ).

Sähkökemialliset tekniikat:
Suora potentiometria: ioniselektiivisiä elektrodeja (ISE) käytetään laajalti pääasiassa näytteissä olevien ionien määrän määrittämiseen.Menetelmä kehitettiin natrium-, kalium-, kloridi- ja litiumionien määrittämiseen.Ioniselektiivinen elektrodi on anturi, joka pystyy määrittämään ionien pitoisuuden liuoksessa mittaamalla ioniselektiivisen kalvon läpi kulkevaa virtaa.
Epäsuora potentiometria: tässä menetelmässä käytetään myös ioniselektiivistä elektrodia.Se mahdollistaa suuren määrän määrityksiä, ja sitä käytetään yleisimmin keskitetyissä laboratorioissa.Toisin kuin suora potentiometria, se vaatii esilaimennusta, ilmaistaan ​​molaarisesti tulosten ilmaisemiseksi.
Biokemialliset analysaattorit voivat tarjota useita mittausperiaatteita.

Mitä vaihtoehtoja on saatavilla biokemiallisille analysaattoreille?

Jotkut mallit tarjoavat laajemman valikoiman analyysityyppejä kuin perinteiset analysaattorit.Niitä voidaan käyttää erityisaloilla, kuten immunologiassa, endokrinologiassa, toksikologiassa ja onkologiassa.Markkinoilla on malleja, jotka mahdollistavat jopa 100 analyysityyppiä.Työnkulun optimoimiseksi on olemassa myös järjestelmiä kliinisen kemian ja immuunimääritysnäytteiden käsittelemiseksi samanaikaisesti.Tällä tavalla näytteitä ei tarvitse käsitellä eri moduulien välillä.

uutiset 2


Postitusaika: 02.06.2022
: